Tiến độ FLC Hạ Long ngày 23/10/2017

Tiến độ FLC Hạ Long cập nhật ngày 23/10/2017

Chủ đầu tư FLC Group là một trong những đơn vị…
Tiến độ FLC Hạ Long ngày 04/10/2017

Tiến độ FLC Hạ Long cập nhật mới nhất ngày 04/10/2017 

Sở hữu vị trí đẹp nhất tại thành phố Hạ Long…