khach san 1

Tiến độ FLC Hạ Long cập nhật ngày 04/12/2017

Một trong những yếu tố làm nên tên tuổi và uy tín…