CHÍNH SÁCH BÁN SAPPHIRE HA LONG

Thời gian áp dụng: Từ 14/10/2019 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Dành cho: Khách hàng (KH) mua Căn hộ (CH) tại dự án Sapphire Hạ Long