Khu Clubhouse: Thi công hoàn thiện sơn bả, ốp lát gạch chống nóng mái. Thi công cửa nhôm kính, thi công nội thất, đá sân vườn. Sửa chữa defect các lỗi còn tồn tại ME

Khu Clubhouse: Thi công hoàn thiện sơn bả, ốp lát gạch chống nóng mái. Thi công cửa nhôm kính, thi công nội thất, đá sân vườn. Sửa chữa defect các lỗi còn tồn tại ME