Khu khách sạn: GCLD cốt thép, ván khuôn, đổ bt, cột vách tầng hầm, GCLD ván khuôn, cốt thép, đổ bt, dưới sàn tầng 1, GCLD cốt thép, ván khuôn, đổ bt cột vách tầng 1, 1b, 2, 3. GCLD ván khuôn, cốt thép, đổ bt dưới sàn tầng 1b, 2, 3

Khu khách sạn: GCLD cốt thép, ván khuôn, đổ bt, cột vách tầng hầm, GCLD ván khuôn, cốt thép, đổ bt, dưới sàn tầng 1, GCLD cốt thép, ván khuôn, đổ bt cột vách tầng 1, 1b, 2, 3. GCLD ván khuôn, cốt thép, đổ bt dưới sàn tầng 1b, 2, 3