Công trình Clubhouse đang kiểm tra các lỗi chờ bàn giao.