Trung tâm hội nghị quốc tế đang xây trát hầm, tầng 1,2 và tầng mái. Các công nhân sơn đang thực hiện sơn bả phía trong và ngoài nhà. Hệ thống thoát nước, phòng cháy chữa cháy, trần thạch cao, cửa nhôm kính, trang thiết bị nội thất đang được lắp đặt.