Các khu villas BT6A, BT6B, BT9, BT8, BT12, BT3, BT4, BT10, BT12 đều đang tiếp tục được xây dựng, trong đó nhiều khu biệt thự đã bước vào giai đoạn xây trát hoàn thiện.