Khu vực sân golf 18 hố hàng ngày đều được chăm sóc và cắt tỉa cỏ.