Tiến độ FLC Hạ Long ngày 23/10/2017

Tiến độ FLC Hạ Long ngày 23/10/2017